Kodeks ponašanja poslovnih partnera

B2Holding ASA i njezine podružnice (zajedno nazvane “B2Holding” ili “Grupacija” i lokalna podružnica nazvana “Poslovna jedinica“) su posvečeni tome da budu „pouzdan i inovativan partner koji aktivno preoblikuje industriju upravljanja potraživanjima na svim tržištima“ na kojim Grupacija djeluje.

B2Holding djeluje u skladu sa svojim Kodeksom ponašanja i politikama, koji ocrtavaju temeljne vrijednosti Grupacije. Konkretno, kada posluje s poslovnim partnerima, B2Holding se obvezuje, između ostalog:

 • da se pridržava primjenjivih zakona, propisa, politika i procedura,
 • da djeluje s integritetom i otvorenošću,
 • da pokazuje pravednost i transparentnost u svom poslovanju s pojedincima i organizacijama,
 • da otkriva sve uočene ili stvarne sukobe interesa,
 • da potiče poštenu i otvorenu konkurenciju tražeći vrijednost novca i inovativna rješenja,
 • usvaja procese nabave kako bi se olakšalo poslovanje,
 • zaštiti i spriječiti objavljivanje povjerljivih informacija,
 • da ne traži ili prihvati bilo kakve finansijske ili nefinansijske koristi od potencijalnog, trenutnog ili prošlog poslovnog partnera,
 • da odgovori na razumne zahtjeve za savjete i informacije, uključujući saopštenje o tenderu, i
 • da istraži pritužbe.

B2Holding od svojih poslovnih partnera očekuje da posluju sa sličnim vrijednostima, i djeluju etički i sa integritetom.

1. SVRHA, DJELOKRUG I PRIMJENA
Kodeks ponašanja poslovnih partnera (u daljnjem tekstu “Kodeks”) ističe etičke standarde, načela i ponašanja koje B2Holding očekuje od svojih poslovnih partnera kada posluju sa ili u ime B2Holdinga.

2. OBAVIJEŠTAVANJE, IZVJEŠTAVANJE O KRŠENJAMA I NEUSKLAĐENOST
Ovaj Kodeks bit će dostupan svim poslovnim partnerima. B2Holding očekuje od svih poslovnih partnera da se usklade i da osiguraju usklađenost sa svim vrijednostima navedenim u njemu tokom poslovanja sa ili u ime B2Holdinga.

Poslovni partneri će odmah obavijestiti svoje kontakte u B2Holdingu ili člana Uprave B2Holdinga o svakom kršenju ovog Kodeksa i/ili o bilo kakvom koruptivnom, nezakonitom ili neetičkom ponašanju.

B2Holding zadržava pravo poduzeti mjere kako bi provjerio usklađenost poslovnih partnera sA ovim Kodeksom. U slučaju nepoštivanja ovog Kodeksa, ili dokazanog koruptivnog, nezakonitog ili neetičnog ponašanja, B2Holding zadržava pravo tražiti korektivne radnje.

Nepoštivanje ovog Kodeksa može dovesti, između ostalog, do toga da B2Holding:

 • ne ulazi u poslovni odnos s Poslovnim partnerima,
 • suspenduje ili raskine postojeće dogovore ili sporazume sa Poslovnim partnerima,
 • pokrene istragu i/ili
 • uputi ili prijavi slučaj nadležnim tijelima.

3. DEFINICIJE

Poslovni partneri – uključuje prodavce, klijente, dobavljače, investitore i općenito bilo koje treće strane s kojim B2Holding posluje.

Klijenti – firme (prvenstveno banke i finansijske firme, ali i telekom operateri, maloprodajna i komunalna preduzeća) kojima B2Holding pruža usluge vezane uz dug, djelujući u njihovo ime.

Uposlenici – svi direktori B2Holdinga, službenici, osoblje, radnici na određeno vrijeme, pripravnici, konsultanti, izvođači ili sve druge osobe koje su ili su bile zaposlene u poslovnoj jedinici ili na drugi način rade ili su radile za B2Holding, neovisno o trajanju njihovog ugovora o radu, vrsti odnosa ili geografskom položaju.

Investitori – finansijski subjekti koji suinvestiraju u portfelje dugova zajedno ili u saradnji sa B2Holding.

Dobavljači – svaka fizička ili pravna lica i njihovi uposlenici, agenti, zastupnici i podizvođači koji isporučuju robu i usluge B2Holdingu.

Prodavci – firme (prvenstveno banke i finansijske firme, ali i telekom operateri, maloprodajna i komunalna preduzeća) koji prodaju potraživanja B2Holdingu.

4. VRIJEDNOSTI KOJE OČEKUJEMO OD POSLOVNIH PARTNERA
B2Holding od svojih poslovnih partnera očekuje da se pridržavaju svih zakonskih i regulatornih zahtjeva po pitanju etičnosti, uključujući, između ostalog:

Usklađenost sa zakonima
Poslovni partneri će se pridržavati svih primjenjivih zakona, pravila i propisa jurisdikcija u kojima djeluju.

Pranje novca, korupcija i druge prijevarne radnje
Poslovni partneri ne smiju biti fiktivni, niti uključeni u kriminalne ili korupcijske aktivnosti pranja novca,
niti stavljeni na bilo kakve sankcione liste ili crne liste od strane trgovinskih organizacija, vlasti za zaštitu prava potrošača ili sličnih organizacija, zbog obavljanja neozbiljnih poslova.

Nepoštene i uvredljive prakse
Poslovni partneri će koristiti praksu poštenog određivanja cijena ili naplaćivanja ​​naknada ili kamata, koja praksa je u skladu sa lokalnim zakonima. Poslovni partneri ne smiju koristiti uslove kreditiranja koji se mogu smatrati uvredljivim, zloupotrebljivim ili odstupati od tržišnih stopa, nuditi potrošačke kredite s kratkim rokom trajanja uz visoku kamatnu stopu, niti provoditi agresivne metode prodaje ili kreditiranja za svoje proizvode ili usluge na način koji se može smatrati nepoštenim.

Darovi, gostoprimstvo i druge pogodnosti
Poslovni partneri neće ni u jednom trenutku nuditi ili pružati bilo kakve neprikladne finansijske ili nefinansijske pogodnosti uposlenicima B2Holdinga. Uposlenici B2Holdinga nisu ovlašteni zahtijevati neprikladna finansijska ili nefinansijska darivanja, i od njih se očekuje da će takve ponude odbiti.

Sukob interesa
Sukob interesa može nastati kada se poslovni i privatni interesi osobe ukrste. Privatni interesi mogu uključivati vlastite profesionalne i finansijske interese osobe, kao i prijašnje i sadašnje veze s drugim pojedincima, grupama ili porodicom. Poslovni partneri će odmah izvijestiti B2Holding o svim sukobima interesa, bilo stvarnog ili izglednog.

Povjerljivost i prava intelektualnog vlasništva
Podaci koje pruža ili prikuplja B2Holding se tretiraju na povjerljivoj osnovi, osim ako nije drugačije izričito naznačeno, ili je informacija već javna. Poslovni partneri će poštovati i cijeniti povjerljivost i prava intelektualnog vlasništva B2Holdinga.

Lični podaci
Poslovni partneri će svoje aktivnosti prema B2Holdingu provoditi u skladu s pravilima, načelima i zahtjevima GDPR-a (Opća uredba o zaštiti podataka EU).

Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu
Poslovni partneri će osigurati sigurno radno okruženje i integrirati praksu zaštite na radu u svom poslovanju. Oni će se pridržavati svih primjenjivih zakona i propisa koji se odnose na radno mjesto, zdravlje i sigurnost.

Rad i ljudska prava
Poslovni partneri će osigurati pošteno i etično radno mjesto, te uložiti sve razumne napore da  osiguraju da poslovi u bilo kojem dijelu lanca poslovanja, nisu uključeni ili učestvuju u kršenju ljudskih prava.

Nediskriminacija i raznolikost
Uznemiravanje ili diskriminacija na temelju, između ostalog, rase, spola, nacionalnosti, etničke pripadnosti, dobi, spolne orijentacije, vjere, političke pripadnosti, neće se tolerisati. Poslovni partneri će osigurati radno mjesto bez uznemiravanja i diskriminacije, nuditi jednake mogućnosti pri zapošljavanju i njegovati različitost u njihovim organizacijama.

Održivost okoliša
Poslovni partneri će minimizirati utjecaj svog poslovanja na okoliš i održavati ekološki odgovorne politike i prakse.

5. ULOGE I ODGOVORNOSTI
Glavni službenik za pravne poslove, usklađenost i ljudske resurse je vlasnik ovog Kodeksa.

Izvršni direktori svih Poslovnih jedinica odgovorni su za osiguravanje lokalne provedbe i primjene ovog Kodeksa u svojoj Poslovnoj jedinici.

6. PREGLED
Kako bi osigurali trajnu prikladnost, primjerenost i učinkovitost ovog Kodeksa, Glavni službenik za pravne poslove, usklađenost i ljudske resurse će ga pregledavati, ažurirati i/ili revidirati, prema potrebi, na godišnjoj razini.

Odbor za održivost, interni revizor Grupe i Glavni službenik za brendiranje i održivost biti će u mogućnosti davati prijedloge za poboljšanje ili poticanje prilagodbe ovog Kodeksa, a sve njegove promjene će biti dostupne Poslovnim partnerima.


© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.