Pojmovi

01.
07
2019.

Kamata

Naknada za korištenje tuđih zamjenjivih, pokretnih stvari, najčešće novca. Kamatna stopa se pak izražava u postotku i smatra se cijenom novca ili kapitala koju zajmoprimac ili dužnik plaća za korištenje ustupljenog novca, kapitala ili drugih zamjenjivih stvari.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.