ČPP

01.
07
2019.

Koliko iznose novi troškovi i pristojbe sada kada ste preuzeli tražbinu?

Nakon što otkupi tražbinu, B2 Kapital zaračunava zateznu kamatu. Na Vaš dug ne zaračunavamo nikakve dodatne naknade ni troškove.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.