ČPP

01.
07
2019.

Kako je moguće da je moj dug prebačen u B2 Kapital?

Suklano čl. 80. – čl. 86. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, dalje u tekstu: „ZOO“), ugovorom o cesiji, B2 Kapital je postao imatelj dospjele, a neplaćene tražbine prema Vama. Kao novi vjerovnik, B2 Kapital je preuzeo daljnji postupak naplate te tražbine. Prema ZOO-u, trebate biti obaviješteni o cesiji tražbine nakon što ga je preuzelo društvo za naplatu, no Vaš pristanak za cesiju nije nužan.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.