Novosti

01.
07
2019.

Vjerovnik

Vjerovnik je strana u obveznopravnom odnosu koja je ovlaštena od druge strane – dužnika, zahtijevati da joj preda neke stvari ili nešto učini ili da ne učini nešto što bi inače imala pravo ili da nešto propusti.

Učitaj više
01.
07
2019.

Kamata

Naknada za korištenje tuđih zamjenjivih, pokretnih stvari, najčešće novca. Kamatna stopa se pak izražava u postotku i smatra se cijenom novca ili kapitala koju zajmoprimac ili dužnik plaća za korištenje ustupljenog novca, kapitala ili drugih zamjenjivih stvari.

Učitaj više
01.
07
2019.

Zakonska zatezna kamata

Zakonske ili moratorne kamate su sankcija prema dužniku koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze. Visina kamatne stope određuje se zakonom ili drugim propisima. Vjerovnik ima pravo na zatezne kamate bez obzira na to je li pretrpio kakvu štetu zbog dužnikova zakašnjenja.

Učitaj više
01.
07
2019.

Prijenos/ustup tražbina = cesija

Otuđiva tražbina se prenosi, odnosno ustupa s dosadašnjeg vjerovnika (cedent) na novog vjerovnika (cesionar), a dužnik (cesus) i tražbina ostaju isti. Mogući pravni temelji cesije su ugovor, zakon i sudska odluka.

Učitaj više
01.
07
2019.

Koliko iznose novi troškovi i pristojbe sada kada ste preuzeli tražbinu?

Nakon što otkupi tražbinu, B2 Kapital zaračunava zateznu kamatu. Na Vaš dug ne zaračunavamo nikakve dodatne naknade ni troškove.

Učitaj više
01.
07
2019.

Ako je moj račun blokiran, možete li s njega ovršiti moje zaštićene prihode?

Ako Vam je račun blokiran i otvorili ste zaštićeni račun, ne može se zaplijeniti Vaš zaštićeni prihod.

Učitaj više
01.
07
2019.

Koliko je vremena potrebno da se moj račun odblokira nakon otplate dugovanja?

B2 Kapital poduzima potrebne mjere odmah nakon otplate dugovanja i šalje zahtjev za povlačenje blokada relevantnim institucijama (FINA-i, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, poslodavcu…). Za daljnje korake Vas molimo za strpljenje, budući da navedene institucije nemaju zakonski određen rok za obavljanje svojih aktivnosti kada je riječ o deblokiranju Vašeg računa.

Učitaj više
01.
07
2019.

Može li se moj račun odblokirati ako uspijem ispoštovati otplatni plan?

Sva prethodno aktivirana sredstva osiguranja i ovršne isprave bit će povučene nakon otplate duga s kojim su povezane.

Učitaj više
01.
07
2019.

Koje su mogućnosti otplate koje mi možete ponuditi?

Kad je riječ o načinu otplate Vašeg dugovanja, nastojimo biti fleksibilni te otplatu prilagoditi što je više moguće Vašim osobnim financijskim mogućnostima. Ako ne možete odjednom vratiti puni iznos duga, možemo Vam ponuditi sporazumno definirani plan otplate. Također, moguće je da u sklopu dogovora oko otplate Vašeg dugovanja, dođe i do djelomičnog otpisa dugovanja. Za […]

Učitaj više
01.
07
2019.

Kako je moguće da je moj dug prebačen u B2 Kapital?

Suklano čl. 80. – čl. 86. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, dalje u tekstu: „ZOO“), ugovorom o cesiji, B2 Kapital je postao imatelj dospjele, a neplaćene tražbine prema Vama. Kao novi vjerovnik, B2 Kapital je preuzeo daljnji postupak naplate te tražbine. Prema ZOO-u, trebate biti obaviješteni o cesiji tražbine nakon […]

Učitaj više
© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.